Obchodní podmnínky

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) platné od 1. listopadu 2013

VYDO - CZ, s.r.o., se sídlem Šumavská 15, Brno, IČ 255 40 807, DIČ CZ25540807, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31855, vydává tímto dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), tyto všeobecné obchodní podmínky.

 

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Dodací podmínky jsou stanovené dohodou.
Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem společnosti VYDO – CZ, s.r.o.

Vzájemný závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí režimem obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku.

Kupujícím resp. odběratelem je podnikatelský subjekt, tedy osoba ve smyslu § 2 obchodního zákoníku.
Novému zákazníkovi bude vydáno zboží na základě hotovostní platby, proforma faktury a po prověření jeho platební schopnosti i na fakturu.

 

DOPRAVA

Cena za dopravu není zahrnuta v ceně zboží.
Dopravu zboží může zabezpečit společnost VYDO – CZ, s.r.o. po vzájemné dohodě se zákazníkem, a to prostřednictví přepravní společnosti PPL, České pošty či jiných dopravců.

 

OBJEDNÁVKY

Pro snadnější evidenci společnost VYDO – CZ, s.r.o. přijímá objednávky prostřednictvím e‑mailových nebo telefonických objednávek s obchodními zástupci společnosti.

 

REKLAMACE

Reklamaci na dodané množství je nutno uplatnit u prodávajícího nejpozději při předání zboží.
Reklamace kvalitativních vad zboží musí kupující písemně uplatnit u prodávajícího nejpozději poslední pracovní den záruční doby. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce zboží.
V případě reklamace je nutné zboží bez zbytečného odkladu doručit společně s kopií dokladu nákupu reklamovaného výrobku eventuálně s dokladem o zaplacení výrobku, současně s  řádně vyplněným reklamačním listem, do sídla společnosti VYDO – CZ, s.r.o. na posouzení oprávněnosti reklamačního případu. Bez potřebných náležitostí společnost VYDO – CZ, s.r.o. není povinná reklamační případ převzít a tento reklamační případ bude považován za neoprávněný.
Záruka se vztahuje jen na materiálové nebo výrobní vady.

 

 

 

VYDO - CZ, sr.o.
Šumavská 15,
602 00 Brno

tel.: +420 541 592 321
email: vydo@vydo.cz
Sídlo firmy je v CENTRU ŠUMAVSKÁ v blízkosti středu města Brna. Firma VYDO-CZ, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995. Distribuje několik značek italského punčochového zboží a italské ručně pletací příze. Od roku 2005 je výhradním dovozcem japonské značky AirStocking – punčochy ve spreji.
edited by n.e.s.p.i.